รวบรวมคำถามยอดนิยม

Q: เมื่อสมัครแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าจะให้ไปปฏิบัติงานที่ไหน วัน เวลาใด?

A: สภากาชาดไทยจะส่งข้อความแจ้งอาสาสมัครทางไลน์ถึง จุดบริการฉีดวัคซีน วันและเวลาที่ให้ไปปฏิบัติงานพร้อมทั้งแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ประสานงานจุดบริการฉีดวัคซีน และให้อาสาสมัครตอบยืนยันการไปปฏิบัติงานได้ทางไลน์ผู้ประสานงานจุดบริการฉีดวัคซีนสามารถเข้าไปดูได้ในระบบ VTRIS ก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อ confirm กับอาสาสมัคร

Q: เวลาปฏิบัติงาน ?

A: เวลาปฏิบัติงาน รอบเช้า 8.00 – 13.00 น. / รอบบ่าย 12.00 – 18.00 น. ทั้งนี้ ขึ้นกับสถานการณ์หน้างานและสถานที่

Q: การแต่งกายขณะปฏิบัติงาน ต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไปเองหรือไม่ ?

A: ไม่จำเป็น เนื่องจากหน่วยบริการฉีดวัคซีนได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ ดังนี้

(1) สถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง

 • หมวกคลุมผม

 • หน้ากากอนามัย Surgical Mask

 • หน้ากากอนามัย ชนิด N95

 • กระบังป้องกันใบหน้า Face Shield

 • ถุงมือ

 • กาวน์กันน้ำ

 • เจลแอลกอฮอล์

(2) สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ

 • หน้ากากอนามัย Surgical Mask

 • กระบังป้องกันใบหน้า Face Shield

 • ถุงมือ

 • เจลแอลกอฮอล์

Q: มียาหรืออุปกรณ์ฉุกเฉินที่ได้จัดเตรียมไว้ให้หรือไม่ ?

A: มีเตรียมไว้ให้ ดังนี้

(1) ยา

 • Epinephrine amp

 • Atropine amp

 • NSS และ RLS

 • Salbutamol nebule

(2) อุปกรณ์

 • Endotracheal Tube (ETT)

 • Blade และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับใส่ ETT

 • AED

Q: ในการไปปฏิบัติงาน จะต้องนำเอกสารอะไรไปด้วยหรือไม่ ?

A: กรุณานำหลักฐานแสดงตัวตนอย่างหนึ่งอย่างใดไปด้วย ได้แก่

 • บัตรประชาชน

 • บัตร MD Card ของแพทย์

 • ใบขับขี่